Kịch bản tổ chức lễ khai trương

KỊCH BẢN TÓM TẮT LỄ KHAI TRƯƠNG &TRI ÂN KHÁCH HÀNG  
 
TT THỜI GIAN NỘI DUNG TÓM TẮT NHÂN SỰ GHI CHÚ
I. PHẦN LỄ KHAI TRƯƠNG  
1 08:00 – 08:30 Đónkhách,   _ Đónkhách,catalogo,bútviếtchokháchổnđịnhchổngồi Lễtân  
 2 08:30 – 09:00 Chươngtrìnhvănnghệ 3 bàihát, 1 bàinhảy Casỹ, Vũđoàn  
3 09:00 –09:10 Khaimạcchươngtrình, chào , chúc  MC….(MC chỉnóisơ qua thôichứkhônglấn sang nội dung phátbiểucủalãnhđạo) Âmthanh  
4 09:10–09:15 Giớithiệuđạibiểu  MC..  MC, đạibiểu  
5 09:15-09:30 Phátbiểucủađạidiệnđạilý(côngty), khaimạcchươngtrình Nội dung phátbiểucủađạidiệnđạilý  Lãnhđạođạilý – chuẩnbịnội dung phátbiểu  
6 09:30-09:45 PhátbiểucủaChínhquyền   Nếucóđạibiểuquantrọngđidự  
7 09:45–10:00 PhátbiểucủaĐạidiệnhãng   Đạidiệnhãng  
8 10:00 – 10:10 Cắtbăngkhaitrương  MC……  Danhsáchcủa 5 đạibiểu:  
II. CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN KHÁCH HÀNG  
9 10:10 –10:30 Thuyếttrìnhsảnphẩm Nội dung sile, tưliệuđểthuyếttrìnhquýkháchchuẩnbị    
10 10:30–11:00 Chínhsáchưuđạiđặthàngtrongngày tri ânkháchhàng. Cácchínhsáchưuđãi, quýkháchsoạnrađể MC phổbiến, Cửcánbộđểkháchđếnbànđóntiếpđăngký MC hỗtrợvàĐạilý    
12 11:20 – 11:30 Bếmạc    
13 11:30 – 11:45 Kháchđithămquan show room Nhânviênbánhàng    
KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH